Προμηθευτές

Αποκλειστική αντιπροσώπευση και διάθεση των προιόντων των παρακάτω Εργοστασίων της Ιταλίας :


RVR ELETTRONIKA
RVR ELETTRONIKA
RVR ELETTRONIKAΤΕLECOMUNICAZIONI FERRARA
ΤΕLECOMUNICAZIONI FERRARA
ΤΕLECOMUNICAZIONI FERRARASIRA SISTEMI RADIO
SIRA SISTEMI RADIO
SIRA SISTEMI RADIOSUONO TELECOM SRL
SUONO TELECOM SRL
SUONO TELECOM SRLSPARK DI CARRETTA MAURIZIO
SPARK DI CARRETTA MAURIZIO
SPARK DI CARRETTA MAURIZIOΕLETTRONIKA
ΕLETTRONIKA
ΕLETTRONIKAΕLENOS
ΕLENOS
ΕLENOSALDENA
ALDENA
ALDENAAXEL TECHNOLOGY
AXEL TECHNOLOGY
AXEL TECHNOLOGYCPE
CPE
CPE